Biblioteka Chustowa

Wypożyczenie

 
Zapraszamy do skorzystania z naszej biblioteki chustowej. Jeśli cchecie wypróbować chustę, przed zakupem, sprawdzić inny model, długość, kolor to wystarczy, że wypełnicie poniższy formularz,  Podajcie swoje dane, termin, a także model jaki chcecie wypożyczyć. Wszystkie modele możecie zobaczyć w katalogu poniżej. 
 
 

Formularz kontaktowy

Regulamin 
CHUSTOWA BIBLIOTEKA POMORZA ChBP
Wypożyczając chustę/nosidło lub inne akcesoria oświadczasz, iż akceptujesz niniejszy regulamin.
Postanowienia ogólne:
1. Opiekę nad Chustową Biblioteką Pomorza (ChBP) sprawują członkinie Stowarzyszenia Pomorze Zachodnie w Chuście: Agata Mularczyk, Ada Stefańska, Joanna Fedorowicz, Sandra Cykowiak.
2. Chęć wypożyczenia danej chusty z katalogu zgłaszamy poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną pod tytułem "Biblioteka" na nw adres:
 e-mail: pzwchuscie@gmail.com
3. Chusty i nosidła wypożyczane w ChBP są własnością Biblioteki albo firm/osób prywatnych współpracujących z ChBP.
4. Chustę lub nosidło może wypożyczyć każdy członek Stowarzyszenia Pomorze Zachodnie w Chuście, który wypełni formularz wypożyczenia. Wypożyczenie odbywa się nieodpłatnie na czas 1 lub 2 tygodni -wg wcześniejszych ustaleń. Podpisując formularz wypożyczenia, wypożyczający potwierdza, że otrzymał chustę (nosidło) pozbawioną wad, zgodną z ustaleniami i zapoznał się z regulaminem.
5. Wypożyczający jest zobowiązany przed wypożyczeniem dokładnie obejrzeć chustę (nosidło), a jeżeli posiada wady, zgłosić to w formularzu wypożyczenia w rubryce "Uwagi".
6 . Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji chusty (nosidła) i zobowiązuje się do dbałości o nią, wykorzystywania jej bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. W chuście (nosidle) nie wolno palić papierosów i przebywać w bliskim towarzystwie osób palących oraz nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami.
7. W przypadku gdy chusta zostanie poplamiona lub zniszczona- wypożyczający ma obowiązek skontaktować się z Biblioteką w celu ustalenia sposobu postępowania z chustą.
8. Wypożyczający jest zobowiązany do uprania chusty przed jej zwrotem do Biblioteki. Chustę pierzemy i pielęgnujemy zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi na metce. Stosujemy delikatne środki do prania. Nie stosujemy płynów do płukania tkanin. W przypadku nosideł i pozostałych akcesoriów- należy postępować zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w rubryce "Uwagi" w formularzu wypożyczenia.
9. Osoba wypożyczająca odpowiada finansowo za uszkodzenia chusty (nosidła) powstałe podczas całego okresu jej wypożyczenia. Chustę (nosidło) należy zwrócić w takim stanie, w jakim się ją otrzymało. W przypadku uszkodzenia lub trwałego zabrudzenia chusty (nosidła), wypożyczający jest zobowiązany naprawić powstałą szkodę. Sposób naprawienia szkody ustala z ChBP.
10.  Jedna osoba może wypożyczyć z ChBP jednorazowo tylko jedną chustę lub tylko jedno nosidło. Nie ma możliwości wypożyczenia tego samego modelu chusty (nosidła) kilkukrotnie bez zachowania minimum 2 tygodniowej przerwy. Istnieje możliwość rezerwacji.
11. W wyjątkowych sytuacjach ChBP może poprosić wypożyczającego
o wcześniejszy zwrot chusty.
12. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu chusty (nosidła) wypożyczający zostanie czasowo zawieszony jako użytkownik ChBP.
13. W uzasadnionych przypadkach  ChBP ma prawo odmówić wypożyczenia chusty (nosidła) osobie zainteresowanej wypożyczeniem, w szczególności w sytuacji, gdy wypożyczający odmawia podania swoich danych kontaktowych lub przy wcześniejszym wypożyczeniu rażąco naruszył ustalenia regulaminu.
14.  Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.
Copyright ©2017 Pomorze Zachodnie w Chuście,